Katalóg pole dance štúdií a škôl z celej republiky. Lektori, školitelia, učebne

Katalóg pole dance štúdií a škôl z celého Slovenska

Ambíciou tejto stránky je vytvoriť na tomto mieste najkomplexnejší katalóg pole dance štúdií a škôl na Slovensku. Priniesť stručné info a kontaktné údaje o každom – aj o tom úplne najmenšom štúdiu pole dance v našej republike. O každej škole rovnako ako o každej lektorke či cvičiteľovi.

Tento katalóg pole dance štúdií a škôl

by mal zahŕňať a prinášať záznam naozaj o každom jednom štúdiu a lektorovi pole dance po celom Slovensku. Aby sme okrem informácií o pole dance ako športe priniesli aj takúto pridanú hodnotu. Pre tých, ktorí sa do pole dance ešte len chystajú pustiť alebo z nejakého dôvodu hľadajú zmenu.

V prípade, že takéto štúdio prevádzkuješ alebo aspoň o nejakom vieš, budeme ti vďační aj za našich čitateľov a fanúšikov pole dance, ak nám o ňom dáš vedieť. Stačí úplne stručné info a my sa so štúdiom spojíme. Sami si vyžiadame všetky detaily potrebné na jeho zaradenie.

Aby sa zoznam slovenských škôl pole dance mohol rozšíriť o ďalší záznam. Samozrejme, náš zoznam lektorov a štúdií pole dance bude zadarmo pre obe strany.

Bezplatným bude záznam štúdia, školy či lektora

pole dance v ňom a bezplatným bude aj pre každého, kto v ňom bude nejaké štúdio hľadať.

Aké informácie potrebujeme od prevádzkovateľa štúdia alebo lektora pole dance na zaradenie jeho prevádzky do zoznamu?

  • Mesto (obec) prípadne aj mestská časť, kde sa štúdio nachádza.
  • Jeho celý názov alebo značka.
  • Kontaktné údaje ako webstránka, mobilné číslo, presná adresa.
  • Základné info o štúdiu/lektorovi v pár vetách.
  • Ak treba vyzdvihnúť niečo zvláštne či špeciálne…

Tieto informácie spracujeme do prehľadnej formy a rozšírime tým

zoznam pole dance štúdií a škôl o ďalší záznam.

Kontaktuj nás ktoroukoľvek formou.