Pole dance ako symbol sily, vytrvalosti, kondície - prosto fitnes

POLE DANCE je tvrdý a náročný ŠPORT, výhľadovo olympijský. Nie je to striptíz!

Pole dance alebo po slovensky tanec na tyči kombinuje tanec a akrobaciu zameranú na vertikálnu tyč (tenký zvislý stĺp). Táto forma umenia sa vykonáva už nielen v rôznych pánskych kluboch ako eroticky ladený tanec. V ostatnej dobe si získava stále väčšiu popularitu aj ako výrazná a silno sa presadzujúca forma fitnes, ktorú praktizujú mnohí nadšenci v telocvičniach a v špecializovaných tanečných štúdiách. Amatérske a profesionálne pólové tanečné súťaže sa konajú v krajinách po celom svete, Slovensko nevynímajúc.

Pole dance čiže tanec s tyčou, pri alebo na tyči

vyžaduje výraznú svalovú silu, vytrvalosť a koordináciu (rovnako ako zmyselnosť v prípade formy exotického tanca). Dnes sa výkony “exotických” tanečníkov – ženských aj mužských – pohybujú v rozmedzí od základných tzv. spinov cez striptíz v intímnych kluboch až po atletické vystúpenia.

Tanec s tyčou vyžaduje výraznú silu a flexibilitu. Pevnosť hornej časti tela a jadra sa vyžaduje na dosiahnutie odbornej prevedenia ktoréhokoľvek cviku na tyči. Potrebné je náležité školenie a dôkladný, čiže pravidelný a dlhodobý výcvik.

Od polovice dvadsiatych rokov pracujú

propagátori súťaží pole dance na snahe

zmeniť vnímanie tohto športu zo strany spoločnosti tak, aby zahrnuli telesnú zdatnosť ako nesexuálnu formu tanca a akrobacie. Snažia sa dostať pole dance na olympijské hry ako uznávaný šport.

Tanec s tyčou sa považuje za formu športovej aktivity,

ktorú možno brať ako aeróbne aj ako anaeróbne cvičenie.